សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rubio បានថ្លែងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំផែនមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជាង ២៥០ ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីជាការថ្លឹងថ្លែង និង កែតម្រូវ ប្រសិនបើអតិផរណាមានការប្រែប្រួលខុសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាល កញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់លើការចំនាយលើមុខទំនិញមួយចំនួន ដើម្បីជាការរក្សាលំណឹងស្ថេរភាពថ្លៃទំនិញ និង តម្លៃប្រាក់ដុល្លារ។

113124123 martinnewpm សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rubio បានថ្លែងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំផែនមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជាង ២៥០ ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីជាការថ្លឹងថ្លែង និង កែតម្រូវ ប្រសិនបើអតិផរណាមានការប្រែប្រួលខុសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាល កញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់លើការចំនាយលើមុខទំនិញមួយចំនួន ដើម្បីជាការរក្សាលំណឹងស្ថេរភាពថ្លៃទំនិញ និង តម្លៃប្រាក់ដុល្លារ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអៀរឡង់លោក ម៉ាទីន បានថ្លែងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបគ្រោងការណ៍រួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើកម្មវិធីពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ខ្ទង់ចំនាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្មើនឹង ១០ ភាគរយនៃផលិតផលជាតិសរុប(GDP) នេះបើយោងតាមការថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃព្រហ្បតិ៍ម៉ោងប្រទេសអៀរឡង់ នៅពេលដែលថវិការប្រមាណជាង ៥,៤ ពាន់លានអឺរ៉ូត្រូវបានដាក់បញ្ជូលក្នុងកញ្ចប់កម្មវិធីពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ច។

លោក ម៉ាទីន បានបន្តឲ្យដឹងថា ការធ្វើសកម្មភាពពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងបង្កជាផលអវិជ្ជមានខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យគណនីសមតុល្យថវិការដ្ឋាភិបាលនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ៣០ ពាន់លានអឺរ៉ូ នៅចុងឆ្នាំនេះ និង អាចធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់។

អត្ថបទដោយ៖ រិន កន្និថា